नयाँ

ताराहरुको आकाश बोलाउँछ मलाई,यो कति टाढाको आश बोलाउँछ मलाई,कहिल्यै पनि नफक्रिएकोकलि कलिको सुवास आउँछ मलाई । हृदयले आफूसँग राख्दछ मलाई,बचपन…

व्यास बाजेले अठार पुराण लेखे, तर सबभन्दा जरुरी एउटा पुराणचाहिं लेख्न भुसुक्कै बिर्सेछन्। वेदव्यासको युगमा बिर्सेको कुरो आज वेदनाशको युगमा…

दन्त्यकथाकी राजकुमारी र एक गरीब !कसरी तिनका ठूला लाम्चिला आँखाहरुएक जोडी ताराझैं माथिबाट तल झरेर त्यो गरीबको हृदयमा स्वर्गीय जलन…