Category

कविता

Category

मुर्तिलाइ देउतामुर्तिलाइ धुपढुङ्गालाई भगवान त्यही ढुङ्गालाई अमृत लगाब अत्ति पत्थरप्रतिअनि बिश्वास र भरोसा। तर अह!! मान्छे आफैबिच देखिदैन मानबता!हुदैन बिश्वास अनि त्यही भरोसाअह…